Σχετικά με εμάς


Το ιδιωτικό Φροντιστήριο M.E.S.E Institute Ltd,  ως εγκεκριμένο εκπαιδευτικό κέντρο του Υπουργείο Παιδείας, από το 2002, προσφέρει υψηλής ποιότητας παιδεία, σπουδές και κατάρτιση. Παράλληλα, αποτελεί αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας YLE του Cambridge,  διπλώματα JetSet του Pearson και πιστοποιητικό γνώσεων  πληροφορικής του ECDL. Η μακρόχρονη πείρα μας αποδεικνύεται κάθε χρόνο με την επίτευξη των στόχων των μαθητών και τα άριστα αποτελέσματα  στις εξετάσεις: IGCSE, IELTS, YLE, JETSET, ECDL.

Στόχος μας πάντα, είναι η ομαλή επαφή του μαθητή με τη ξένη γλώσσα, ενθαρρύνοντας τη διαδικασία μέσα από ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, όπου ο καθηγητής δεν αποτελεί μια απρόσωπη μηχανή στείρων γνώσεων, αλλά λειτουργεί ως καθοδηγητής -σύμβουλος συμβάλλοντας στην ευρύτερη διάπλαση της προσωπικότητας του μαθητή, στην ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης, καθώς και στην καλλιέργεια της  προσωπικής του πρωτοβουλίας.

Στην κατεύθυνση της ουσιαστικής κατάκτησης της γνώσης  δραστηριοποιούνται οι καθηγητές μας του Ιδ. Φροντιστηρίου M.E.S.E INSTITUTE LTD , οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, καταρτισμένοι σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και οικογενειακού προγραμματισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκμάθησης όπως της πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner, CLIL, και της βιωματικής εμπειρίας σε συνδυασμό με τις υπερσύγχρονες αίθουσες, την εισαγωγή οπτικοακουστικών μέσων και της τεχνολογίας του διαδραστικού πίνακα, κάνει τη μάθηση  παιχνίδι και το παιχνίδι γνώση.  

Η φροντίδα του μαθητή αποτελεί βασική μας επιδίωξη. Σε αυτό αποσκοπούν η συχνή επαφή και συστηματική ενημέρωση δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς να έχουν μια σωστή και ολοκληρωμένη εικόνα της προόδου των παιδιών τους.