Επαγγελματικός Προσανατολισμός


vocational-guidance

Οι σύμβουλοι μας κατέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και συσσωρευμένης πείρας στην αγορά εργασίας της Κύπρου χαράσσουν με έγκυρο τρόπο το δρόμο προς τον επαγγελματισμό!

Υπηρεσίες  Καθοδήγησης Σπουδών και Σταδιοδρομίας:

Aτομικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

• Λήψη του εξειδικευμένου Career test  Κλίσεων-Επαγγελμάτων

• Εύστοχη συμπλήρωση αιτήσεων για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας-Κύπρου

• Καθοδήγηση για την σωστή επιλογή πανεπιστημίου, κλάδου, σπουδών και επαγγέλματος

• Εγγραφές στα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Αγγλίας μέσω UCAS

• Εγγραφές στα πανεπιστήμια της Αμερικής

• Ουσιώδης βοήθεια στη σύνταξη προσωπικής έκθεσης (personal statement)

• Συμπλήρωση αιτήσεων διαμονής σε εστίες των πανεπιστημίων

• Αξιόπιστη ενημέρωση επαγγελματικών προοπτικών

Η Μεθοδολογία που ακολουθούμε:

1η συνάντηση: Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού διερευνά τις μελλοντικές αποφάσεις του ενδιαφερομένου και παράλληλα αναπτύσσει την αυτογνωσία του. Ανιχνεύοντας τις ικανότητες και τις αδυναμίες του ενδιαφερομένου, οροθετείται  ένα σύστημα εργασιακών αξιών καλλιεργώντας τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Χορηγείται εξειδικευμένο τεστ Επαγγελματικών Κλίσεων-Επαγγελμάτων.

2η συνάντηση: Σε αυτό το στάδιο ενδιαφερόμενο θα ανακαλύψει «τι θέλει» και θα γνωρίσει τα μέσα εκείνα που μπορούν να τον βοηθήσουν στην υλοποίηση της απόφασης, αλλά και όσα τον εμποδίζουν. Καθοριστικός είναι και ο ρόλος της πληροφόρησης , ώστε να σκεφτεί ο μαθητής εναλλακτικές λύσεις. Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος του Επαγγελματικού Συμβούλου είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός.

3η συνάντηση: Αναλύονται τεχνικές και καταστρώνεται action plan που επιτρέπουν στο άτομο να κινηθεί με επιτυχία σε στόχους που επιθυμεί. Πληροφορείται για τρόπους που θα διατηρήσουν το άτομο ανταγωνιστικό. Επιπρόσθετα, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την τρέχουσα και την μελλοντική κατάσταση της κυπριακής και της διεθνής αγοράς εργασίας.

Εκδηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για μια πρώτη συνάντηση με τους έμπειρους συμβούλους μας για την επίλυση των αποριών σας γύρω από εκπαιδευτικά θέματα και για επαγγελματικές επιλογές που επηρεάζουν το μέλλον σας. Αφιέρωσε 60 λεπτά για το μέλλον σου!