Υπολογιστές


computers

Το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών διεξάγεται σε ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα με σύγχρονους ατομικούς υπολογιστές και σε ολιγάριθμες ομάδες. Δίνουμε έμφαση στην επικοινωνία και χρησιμοποιούμε πρωτοποριακές τεχνικές που κάνουν τα μαθήματά μας ζωντανά, χαρούμενα και με αποτελέσματα διαρκείας.

  • Παραδίδονται μαθήματα για μαθητές  Β’ και Γ’ Λυκείου
  • Τα παιδιά προετοιμάζονται για παγκύπριες εξετάσεις
  • Παραδίδονται εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα
  • Παραχωρούνται ειδικά τμήματα για ανέργους
  • Καταρτισμένοι καθηγητές με μεταδοτικότητα και παιδαγωγική επάρκεια
  • Σύγχρονοι χώροι σχεδιασμένοι με υψηλή αισθητική και ταυτόχρονα λειτουργικοί
  • Απόκτηση πιστοποιητικού διπλώματος  με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς προδιαγραφές

Προσφέρονται ειδικά τμήματα για μαθητές της Δ’ και της  Ε’ Δημοτικού που στόχο έχουν: να εξοικειώσουν τους μαθητές με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και μέσα από τη χρήση αυτού του εργαλείου να αναπτύξουν την δημιουργικότητα και τη λογικο-μαθηματική τους σκέψη.

Από την ΣΤ’ Δημοτικού οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του ECDL, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες παγκόσμια.