Μαθηματικά


MATHS

Απώτερος σκοπός των μαθηματικών είναι οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων όχι μόνο εντός της τάξης αλλά και της καθημερινής τους ζωής.

  • Γνώση και εμπειρία

  • Συστηματική καθοδήγηση για μελέτη

  • Μαθηματικά για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου

  • Τακτικός έλεγχος αφομοίωσης της ύλης

  • Προγραμματισμένα Διαγωνίσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς

  • Διαγωνίσματα Προσομοίωσης Παγκυπρίων εξετάσεων για τη Γ΄ Λυκείου

Με υπεύθυνη προετοιμασία και μεθοδικότητα, προσφέρονται ειδικά τμήματα για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου καθώς και εξειδικευμένα τμήματα για IGCSE.

Η σφαίρα  των Μαθηματικών αποτελεί την βάση πολλών επιστημών.